Garant a koordinátor výzkumu

 doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.

 • zaměření: biodiverzita hmyzu, evoluce asexuálních organismů, biostatistika
 • e-mail: pavel.drozd@osu.cz
 • více info zde

 

Vědečtí pracovníci

ico-list doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.

 • e-mail: ales.dolny@osu.cz

ico-list doc. RNDr. Petr Kočárek, Ph.D.

 • zaměření: fylogeneze, taxonomie a biologie škvorů (Dermaptera), potravní biologie a akustická a vibrační komunikace rovnokřídlého hmyzu (Orthoptera)
 • e-mail: petr.kocarek@osu.cz
 • více info zde

ico-houba ico-list doc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.

 • zaměření: fylogeneze, taxonomie, ekologie a zoogeografie mykofágních dvoukřídlých (Diptera)
 • e-mail: jan.sevcik@osu.cz
 • osobní stránky

ico-list Mgr. Jan Šipoš, Ph.D.

 • zaměření: trofické interakce mezi rostlinami, herbivory a jejich predátory, biostatistika
 • e-mail: jan.sipos@osu.cz
 • více info zde

 

Doktorandi

ico-list Mgr. Nela Kotásková

 • zaměření: Abundance a diverzita listožravého hmyzu podél vertikálního gradientu temperátního lužního lesa
 • e-mail:

ico-list Mgr. Kateřina Kuřavová

 • zaměření: potravní biologie a preference marší (Orthoptera: Tetrigidae)
 • e-mail: kuravova.katerina@seznam.cz
 • více info zde

ico-list Mgr. Markéta Kirstová

 • zaměření: ekologie, taxonomie a fylogeneze škvorů (Dermaptera)
 • e-mail: m.kirstová@seznam.cz
 • více info zde

ico-houba ico-list Mgr. Michal Mantič

 • zaměření: molekulární fylogeneze a taxonomie čeledí Diadocidiidae, Ditomyiidae a Keroplatidae (Diptera) a hostitelská specializace mykofágního hmyzu (Coleoptera, Diptera)
 • e-mail: michal.mantic@gmail.com
 • více info zde

ico-list Mgr. David Musiolek

 • zaměření: ekologie a etologie marší (Orthoptera: Tetrigidae) a experimentální design v ekologických studiích
 • e-mail: musiolekdavid@seznam.cz
 • více info zde

ico-list Mgr. Oto Kaláb

 • zaměření: rozšíření, ekologie a ochrana rovnokřídlých; využití GIS v biologii, mapové výstupy, prostorové analýzy, modelování výskytu druhů
 • e-mail: kalab.oto@gmail.com
 • více info zde

ico-list Mgr. Petr Pyszko

 • zaměření: potravní strategie bryofágního hmyzu
 • e-mail: pyszko.petr@gmail.com
 • více info zde

ico-list Mgr. Martin Šigut

 • zaměření: vertikální stratifikace a hostitelská specializace parazitoidů, DNA barcoding a metagenomika herbivorního hmyzu
 • e-mail: marton.sigut@gmail.com
 • více info zde

ico-houba ico-list Mgr. David Kaspřák

 • zaměření: molekulární fylogeneze a taxonomie nadčeledi Sciaroidea (Diptera)
 • e-mail: davidkasprak@gmail.com
 • více info zde

ico-list Mgr. Ondřej Dorňák

 • zaměření: vliv délky expozice živé návnady na intenzitu predace herbivorního hmyzu
 • e-mail: OndraDor@gmail.com

ico-houba Mgr. Nikola Burdíková

 • zaměření: systematika a bionomie středoevropských druhů čeledi Bolitophilidae (Diptera)
 • e-mail: Burdikova@seznam.cz

ico-list Mgr. Hana Plátková

 • zaměření: abundance a diverzita mšic podél vertikálního gradientu temperátního lužního lesa
 • e-mail: platkova.hana@gmail.com

 

Diplomanti

 

 

Bakaláři

ico-list Veronika Plocková

ico-list Petra Šarmanová

 • zaměření: diverzita, vertikální stratifikace a abundance bejlomorek (Cecdidomyiidae, Diptera) na vybraných dřevinách
 • e-mail: Pet.Sarmanova@seznam.cz

ico-list Jana Prýmusová

 • zaměření: diverzita endosymbiontů herbivorního hmyzu
 • e-mail: jana.prymusova@gmail.com

ico-list Lucie Vavrošová

 • zaměření: Interakce mezi gildami hmyzích herbivorů v temperátních terestrických ekosystémech
 • e-mail:

ico-list Denisa Bazsóova

 • zaměření: beta diverzita hálkotvorného hmyzu temperátního lesního ekosystému
 • e-mail: denisa.bazsoova@gmail.com

ico-list ico-houba Tomáš Sikora

 • zaměření: molekulární fylogeneze čeledi Cecidomyiidae
 • e-mail: sikothomas@gmail.com

 

Spolupracovníci

Mgr. Tereza Ševčíková, Ph.D.