Petr Pyszko

PhD. student na Ostravské univerzitěPyszko

petr.pyszko@osu.cz

pyszko.petr@gmail.com

Odborné zaměření

Potravní strategie bryofágního hmyzu

Otázky, na které se právě snažím najít odpověď:

 1. Existují rozdíly v bakteriální diverzitě v jednotlivých oddílech. trávícího traktu v závislosti na potravní strategii? (Dermaptera, metagenomická studie)
 2. Způsobuje různá míra bryofagie změny ve složení bakteriálních společenstev trávícího traktu? (Tetrigidae, metagenomická studie)
 3. Které bakterie jsou u bryofágů čeledi Byrrhidae získávány vertikálním transportem (a jaké jsou jeho cesty) a které jsou získávány z hostitelské rostliny? (Byrrhidae, metagenomická studie)
 4. Jaká forma partenogeneze se vyskytuje u brouků druhu Cytilus sericeus? Jedná se o předpokládanou apomixii způsobenou bakterií řádu Rickettsiales, nebo jiný způsob?
 5. Jaké jsou mikrohabitatové nároky vybraných rodů čeledi Byrrhidae? Jaká je diurnální aktivita těchto brouků v závislosti na teplotě a vlhkosti?

Otázky, které mě do budoucna zajímají:

 1. Byrrhidae se zdají být značně polyfágní, přesto existují velké rozdíly v preferenci jednotlivých hostitelských druhů. Jak ovlivňují rozdílné vlastnosti mechů fitness svých konzumentů (na příkladu druhu Cytilus sericeus)? A shoduje se to s jejich preferencí, pokud mají na výběr? Pokud ne, může mít na to vliv rozdílná míra predace ve vybraných meších způsobená např. různou prostupností?
 2. Jak se podílejí (pokud tedy vůbec) symbiotické bakterie zjištěné ve střevě bryofágních brouků na trávení potravy? Jsou schopny rozkládat celulózu? Jak reagují na chemické látky obsažené v meších?
 3. Čína představuje s přibližně čtvrtinou všech druhů bryofágní čeledi Byrrhidae a více než třetinou bryofágních druhů čeledi Chrysomelidae hlavní centrum diverzity bryofágních brouků. O jejich ekologii se prakticky nic neví. Jaká je jejich potravní specializace, nároky na prostředí popř. diverzita bakteriálních společenstev trávícího traktu?

Vzdělání

Období (od – do): 2014 –

Škola/fakulta: Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava

Obor/specializace: Biologie

Téma dizertační práce: Potravní strategie bryofágního hmyzu

Období (od – do): 2011 – 2013

Škola/fakulta: Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava

Obor/specializace: Systematická biologie a ekologie (NMgr.)

Téma diplomové práce: Klíčové faktory potravní preference rodu Cytilus a Byrrhus (Coleoptera: Byrrhidae)

Období (od – do): únor 2012 – červen 2012

Škola/fakulta: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu / Wydział Biologii

Obor/specializace: Studijní pobyt v rámci programu ERASMUS.

Období (od – do): 2008 – 2011

Škola/fakulta: Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava

Obor/specializace: Systematická biologie a ekologie

Téma bakalářské práce: Potravní specializace bryofágních brouků čeledi Byrrhidae.

Granty a spolupráce

 • Spolupráce na grantovém projektu GAČR206/07/0811 – Hostitelská specializace a druhová diverzita bryofágního hmyzu – analýza klíčových faktorů
 • Spolupráce na projektu Institutu Environmentálních technologií (CZ.1.05/2.1.00/03.0100 IET) – Teoretické aspekty energetického zpracování odpadů a ochrany prostředí před negativními dopady (TEWEP)
 • Spolupráce na grantovém projektu GACR14-042583 – Proč mají tropické lesy více druhů hmyzích herbivorů a parazitoidů než lesy mírného pásma?

Stáže

 • 2015: School of Forest Resources & Conservation, Gainesville (Univesity of Florida, USA) v rámci projektu NextGenProject (CZ.1.07/2.3./20.0303)
 • 2014: Kuala Belalong Field Studies Centre (Universiti Brunei Darussalam, Brunej)

Konference

 • Pyszko P., Drozd P.: Co chutná bryofágním broukům? Analýza chymu vybraných druhů čeledi Byrrhidae. Zoologické dny 2012 (9. – 10. února 2012), UP Olomouc [Poster]
 • Pyszko P., Drozd P.: Co chutná mechožravým broukům? Stravovací zvyky vybraných druhů čeledi Byrrhidae. Kostelecké inspirování 2012 (29.–30. listopadu 2012), Kostelec nad Černými lesy [Přednáška]
 • Pyszko P., Kočí J., Drozd P.: Prokletí Norberta Wienera aneb co je v knize, to se spočítá. Zoologické dny 2013 (7.–8. února 2013), MU Brno [Poster]
 • Drozd P., Šipoš J., Volf M., Hodeček J., Kaspřák D., Platková H., Pyszko P. & Šigut M.: Wazzuuuup? Jak hledat hmyz v korunách stromů. 4. konference České společnosti pro ekologii – Ekologie 2013 (18.–20. října 2013), MU Brno [Přednáška]
 • Pyszko P., Drozd P.: Co hraje roli ve výběru hostitelské rostliny u ortodoxních bryofágů? Kostelecké inspirování (21.–22. listopadu 2013), Kostelec nad Černými lesy [Přednáška]
 • Volf M., Drozd P., Šipoš, J., Šigut M., Pyszko P., Kotásková N., Platková H., Libra M., Novotný V.: Výzkum latitudinálních trendů diverzity herbivorního hmyzu – Jaké faktory určují jeho diverzitu? Zoologické dny 2014 (6. –7. února 2014), Ostrava [Přednáška]
 • Šipoš J., Šigut M., Volf M., Kotásková N., Drozd P., Platková H., Hodeček J., Pyszko P., Kaspřák D.: Kolik úsilí a korun stojí herbivoři z korun? Vysokozdvižná plošina pro sběr hmyzu ze stromového patra. Zoologické dny 2014 (6. –7. února 2014), Ostrava [Poster]
 • Pyszko P., Šigut M., Kostovčík M., Drozd P., Hulcr J.: Symbionti trávícího traktu bryofágního hmyzu (Coleoptera: Byrrhidae). Zoologické dny 2015 (12.–13. února 2015), Brno [Přednáška]

Publikace

Kryukov, F., Kryukova, E., Brozova, L., Pyszko, P., Kufova, Z., Nemec, P., … & Hajek, R., 2014: Does AL Amyloidosis Have Unique Gene Expression Profile? Meta-Analysis Results. Blood, 124(21), 5689-5689.