PhD student at University of Ostrava10846193_10205406589587409_1806000643929936494_n
E-mail: davidkasprak@gmail.com

Research interests

Taxonomy, molecular phylogeny, biology, ecology and zoogeography of fungus gnats (Diptera: Sciaroidea).

Education

 • 2012 – 2016: Ph.D. – Biology, University of Ostrava, Faculty of Science, Czech Rep.
 • Buy cheap Viagra online

 • 2010 – 2012: MSc. – Systematic biology, University of Ostrava, Faculty of Science, Czech Rep.
 • 2007 – 2010: Bc. – Applied ecology, University of Ostrava, Faculty of Science, Czech Rep.

Professional appointments

Publications

 • Ševčík J., Kaspřák D., Mantič M., Ševčíková T. & Tóthová A. (2014): Molecular phylogeny of the fungus gnat family Diadocidiidae and its position within the infraorder Bibionomorpha (Diptera). Zoologica Scripta, 43: 370-378
 • Ševčík, J., Kaspřák, D. & Mantič, M. (2013): New records of nematocerous Diptera from Muránska planina National park (Central Slovakia). Časopis Slezského zemského muzea Opava (A), 62, 185-189
 • Ševčík J., Kaspřák D. & Tóthová A. (2013): Molecular phylogeny of fungus gnats (Diptera: Mycetophilidae) revisited: position of Manotinae, Metanepsiini, and other enigmatic taxa as inferred from multigene analysis. Systematic Entomology, 38: 654–660

Conference presentations

 • Kaspřák D., Mantič M., Ševčíková T., Tóthová A. & Ševčík J. (2014): Multigene phylogeny of fungus gnats (Diptera: Mycetophilidae): where do we stand and what is yet to be done [poster]. 8th International Congress of Dipterology. Potsdam, Germany
 • Kaspřák D., Mantič M., Ševčíková T., Tóthová A. & Ševčík J. (2014): Multigenová fylogeneze nadčeledi Sciaroidea (Diptera): současný stav poznání [poster]. Zoologické dny 2014. Ostrava, Czech Republic
 • Kaspřák D., Mantič M., Tóthová A. & Ševčík J. (2013): Multigenová fylogeneze čeledi Mycetophilidae (Diptera): současný stav znalostí. Kostelecké inspirování. Kostelec nad Černými lesy, Czech Republic
 • Kaspřák D., Drozd P., Šipoš J., Volf M., Hodeček J., Kotásková N., Platková H., Pyszko P. & Šigut M. (2013): Wazzuuuup? Jak hledat hmyz v korunách stromů. Kostelecké inspirování. Kostelec nad Černými lesy, Czech Republic
 • Kaspřák D. & Ševčík J. (2012): Morfologická a molekulárně-taxonomická revize rodu Boreus (Mecoptera) na území České a Slovenské republiky. In: Kostelecké inspirování 2012. Sborník abstraktů 4. ročníku konference konané 29.-30.11. Kostelec nad Černými lesy, 2012. ISBN 978-80-213-2317-9

Research fellowship

 • Universiti Brunei Darussalam, Brunei (2015)
 • Natural History Museum, London, United Kingdom (2013)
 • Laboratory of molecular biology, Masaryk University, Brno, Czech Rep. (2012)

Field research experience

Brunei (2013, 2014, 2015), Central Europe (2012 – 2015).