Garant a koordinátor výzkumu

 doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.

 • zaměření: Biodiverzita hmyzu, evoluce asexuálních organismů, biostatistika
 • e-mail: pavel.drozd@osu.cz
 • více info zde

Vědečtí pracovníci

ico-list Mgr. Martin Šigut, Ph.D.

 • zaměření: Vertikální stratifikace a hostitelská specializace parazitoidů, DNA barcoding a metagenomika herbivorního hmyzu
 • e-mail: marton.sigut@gmail.com
 • více info zde

Doktorandi

ico-list Mgr. Nela Kotásková

 • zaměření: Abundance a diverzita listožravého hmyzu podél vertikálního gradientu temperátního lužního lesa
 • e-mail: kotaskova.nela@osu.cz

ico-list Mgr. Petr Pyszko

 • zaměření: Potravní strategie bryofágního hmyzu
 • e-mail: pyszko.petr@gmail.com
 • více info zde

ico-list Mgr. Ondřej Dorňák

 • zaměření: Ekologie mravenců vázaných na dřeviny a predační tlak
 • e-mail: OndraDor@gmail.com

ico-list Mgr. Michaela Drgová

 • zaměření: Habitatové a potravní nároky bryofágních motýlů (Lepidoptera: Pyraloidea)
 • e-mail: misadrgova@gmail.com

ico-list Mgr. Hana Plátková

 • zaměření: Abundance a diverzita mšic podél vertikálního gradientu temperátního lužního lesa
 • e-mail: platkova.hana@gmail.com

ico-list Mgr. Denisa Višňovská

 • zaměření: Diverzita houbových a bakteriálních symbiontů herbivorního hmyzu
 • e-mail: denisa.visnovska@osu.cz

Diplomanti

ico-list Bc. Denisa Bazsóova

 • zaměření: Beta diverzita hálkotvorného hmyzu v temperátních oblastech
 • e-mail: denisa.bazsoova@gmail.com

ico-list Bc. Miroslav Pazlar

 • zaměření: Faktory ovlivňující strategii ochrany vybraných taxonů hmyzu
 • e-mail: 1.dracoo@seznam.cz

ico-list Bc. Kristýna Pavlíková

 • zaměření: Funkční a druhová diverzita mikrobioty fylosfér vybraných druhů temperátních dřevin
 • e-mail: pavlikova.kristyna@email.cz

ico-list Filip Matura

 • zaměření: Využití umělé stravy pro design výzkumu hostitelské specializace herbivorního hmyzu
 • e-mail: Filip.matura@email.cz

Bakaláři

ico-list Kateřina Czajová

 • zaměření:
 • e-mail: k.czajova@seznam.cz

Spolupracovníci

 doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.

 • e-mail: ales.dolny@osu.cz

ico-list doc. RNDr. Petr Kočárek, Ph.D.

 • zaměření: Fylogeneze, taxonomie a biologie škvorů (Dermaptera), potravní biologie a akustická a vibrační komunikace rovnokřídlého hmyzu (Orthoptera)
 • e-mail: petr.kocarek@osu.cz
 • více info zde

ico-houba ico-list doc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.

 • zaměření: Fylogeneze, taxonomie, ekologie a zoogeografie mykofágních dvoukřídlých (Diptera)
 • e-mail: jan.sevcik@osu.cz
 • osobní stránky

ico-list Mgr. Jan Šipoš, Ph.D.

 • zaměření: Trofické interakce mezi rostlinami, herbivory a jejich predátory, biostatistika
 • e-mail: jan.sipos@osu.cz
 • více info zde

Mgr. Tereza Ševčíková, Ph.D.