Laboratoř potravních strategií hmyzu

LITS – Laboratory of Insect Trophic Strategies,
Katedra biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita

Aktuální výzkum

Aktuálně řešená problematika v oblasti výzkumu.

Výzkumný tým

Kteří vědečtí pracovníci se na výzkumu podílejí? 

Výstupy výzkumu

Publikace našich vědeckých pracovníků.

Pro veřejnost

Všechny zmínky a události pro veřejnost.

O nás

Hlavní zaměření laboratoře

Laboratoř potravních strategií hmyzu (LITS) působí od roku 2000 na Katedře biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Naše aktivity jsou zaměřena zejména na studium potravních sítí herbivorního („býložravého“) hmyzu ve vztahu k evoluci biologické diverzity. Zabýváme se především následujícími skupinami hmyzu a jejich mikrobiálními symbionty:

  • motýli (Lepidoptera)
  • predátoři herbivorů (Hymenoptera: Formicoidea)
  • parazitoidi herbivorů (Hymenoptera, Diptera)
  • folivorní brouci (Coleoptera: Curculionidae, Chrysomelidae, Scarabaeidae)
  • bryofágní hmyz (Coleoptera: Byrrhidae, Lepidoptera: Pyraloidea, Mecoptera: Boreidae)
  • hálkotvorný hmyz (Diptera: Cecidomyiidae)
  • mšice (Hemiptera: Aphidoidea)

Proč studujeme hmyz?

Nejbohatší skupina

Hmyz je druhově nejbohatší skupinou organismů, podle odhadů představuje 60 % veškerých žijících druhů na Zemi

Ekosystém

Hmyz má klíčovou úlohu v ekosystémech na všech trofických úrovních – od predátorů, přes herbivory až po rozkladače

Ochrana přírody

Hmyz je rozšířen téměř ve všech ekosystémech a mnoho druhů dokáže citlivě reagovat na změny prostředí, proto je zásadní skupinou také pro ochranu přírody a péči o životní prostředí

Technologie

Hmyz je inspirací pro vývoj mnoha technologií (robotika, aerodynamika, vývoj nových materiálů)

Hospodářství

Hmyz patří mezi hospodářsky významné skupiny organismů; má zásadní dopad na ekonomiku v oblasti lesnictví, zemědělství, v medicíně (přenašeči chorob, výroba léčiv)

Spolupracující laboratoře

Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci
MBÚ AVČR logo
Laboratoř genomiky a evoluce protistů
University of Florida logo