Oblasti výzkumu

Výzkum herbivorního hmyzu a jejich predátorů:

 • Diverzita a hostitelská specializace hmyzích herbivorů.
 • Role mikrobiálních symbiontů při utváření hostitelské specializace hmyzích herbivorů.
 • Tritrofní interakce predátor–herbivor–rostlina.
 • Potravní strategie a diverzita hmyzích parazitoidů.
 • Specifika potravních strategií bryofágního hmyzu.
 • Klíčové „life history traits“ rostlin ovlivňující biodiverzitu mšic.
 • Trofické sítě ve vertikálním gradientu temperátního lesa

Výzkum mykofágního („houbožravého“) hmyzu ve vztahu k evoluci herbivorů:

 • Hostitelská specializace vybraných mykofágních bejlomorek.
 • Koevoluce houbových organismů a ambrosiových bejlomorek.

Aktuální řešená problematika v oblasti aplikovaného výzkumu:

 • Biodegradační potenciál houbových symbiontů herbivorního hmyzu a jejich hostitelských rostlin.
 • Identifikace rostlinných patogenů pomocí molekulárních metod.
 • Identifikace hmyzích škůdců dřevin.
 • Posuzování trendů vývoje kvality prostředí na základě modelových skupin hmyzu.
 • Biostatistika, kvantitativní analýza ekologických dat a ekologické modelování.