Aktuální řešená problematika v oblasti základního výzkumu:

 • Mikrobiota symbiontů herbivorního hmyzu: klíč k pochopení hostitelské specializace? GAČR 18-08803S
 • Vertikální stratifikace herbivorního hmyzu a parazitoidů v temperátním lese.
 • Proč mají tropické lesy více druhů hmyzích herbivorů a parazitoidů než lesy mírného pásma? GAČR 14-042583 .(spoluřešitelské pracoviště). 2014-2016.
 • Hostitelská specializace čeledi Byrrhidae.
 • Popis střevní mikroflóry bryofágů a jejich specifika oproti ostatním herbivorům.
 • Klíčové „life history traits“ rostlin ovlivňující biodiverzita mšic.
 • Predační tlak na herbivorní hmyz – vertikální stratifikace predačního tlaku.
 • Molekulární fylogeneze a systematika mykofágního hmyzu se zaměřením na nadčeleď Sciaroidea (Diptera).
 • Srovnání společenstev dvoukřídlého hmyzu (Diptera) vázaného na vybrané druhy jedlých a jedovatých lupenatých hub.
 • Společenstva dvoukřídlého hmyzu (Diptera) vázaná na houby ve vybraných biotopech Slezských Beskyd.
 • Systematika a bionomie středoevropských druhů čeledi Bolitophilidae (Diptera).
 • Hostitelská specializace a molekulární fylogeneze čeledi Cecidomyiidae.

Aktuální řešená problematika v oblasti aplikovaného výzkumu:

 • Identifikace hmyzích škůdců na dřevinách.
 • Posuzování trendů vývoje kvality prostředí na základě modelových skupin hmyzu.
 • Kvantitativní analýza ekologických dat a ekologické modelování (základní biostatistika, EDA, GLM, GAM, ordinační metody, klasifikace).